Typ av resa
Resesätt

Båtresa

Identitetsbevis – Observera att giltigt identitetsbevis med fotografi alltid skall medtagas på resan och uppvisas mot begäran. Barn under 18 år som reser i sällskap med förälder som kan uppvisa en giltig identitetshandling med fotografi omfattas inte av kravet.

Läs mer här

1. Båtresa
2. Måltider
3. Personuppgifter
Nästa