Bokningsvillkor gruppresor

Bokningsvillkor gruppresor

Vad är en grupp? En grupp består av minst 10 betalande resenärer och bokas hos vår avdelning för gruppresor.

Båtresa
Båtresa med Eckerö Linjen bokas alltid i samband med bokning av boende och paketresor. Alla som bokar boende hos Eckerö Linjen köper personbiljetterna till ett rabatterat gruppris, se biljettpriser.

Avgifter
Expeditionsavgift 250 kr per bokning vid bokning av landarrangemang på Åland (t.ex. boende och måltider).

Ändringsavgift
200 kr per bokning och ändringstillfälle efter att namnlistan kommit oss tillhanda.

Bokning
Boka hela arrangemanget med båt resa, boende, måltider, konferens och specialarrangemang samtidigt. Efter bokning sänds skriftlig bekräftelse på allt som överenskommits. Menyval för restauranger skall göras senast 14 dagar innan avresa.

Namnlista/passagerarregistrering
Namnlista på gruppen måste vara oss tillhanda senast 20 dagar innan avresa och följande lagstadgade uppgifter ska framkomma: förnamn, efternamn, kön, födelseår, nationalitet samt eventuell information som kan vara till nytta vid en räddningssituation. Om måltid är inbokad uppges även eventuella matallergier. Om det är utländska medborgare med i gruppen är det viktigt att ni tar kontakt med finska ambassaden för kontroll av visumregler (tel. 08-676 6700). Ändringar som sker senare än 19 dagar innan avresa debiteras en ändringsavgift på 200:– per tillfälle.

Incheckning en timme före båtavgång
Grupper skall vara i hamnen senast 60 minuter före avgångstid. Observera 20-timmarsregeln som gäller för införandet av taxfree varor till Sverige. De detaljerade bestämmelserna hittar du i vår turlista. Har du resenärer som ej är svenska medborgare ber vi dig kontakta finska ambassaden i Stockholm för gällande visumbestämmelser, tel. 08-676 6700.

Gruppledaren hämtar färdhandlingar och boardingkort i informationen inne i terminalen. Övriga i gruppen väntar i bussen/bilen tills gruppledaren delat ut boardingcarden. Endast föraren följer med fordonet in på bildäck, övriga gruppmedlemmar går ombord via ingång A på yttre kajen. På returen sitter gruppen kvar i bussen/bilen förbi incheckningskuren och går sedan ombord via ingång A från bilplan i Eckerö. Alla fordon ska vara lastningsklara senast 30 minuter före avgång. Grupper som ankommer med Eckerö Linjens anslutningsbussar checkar in direkt efter ankomst till Grisslehamn. Om ni skulle bli försenade till Grisslehamn måste detta meddelas till vår bilbokning på telefon 0175-258 00, tryck 1. Lämna gärna ert mobiltelefonnummer så att vi kan hålla fortlöpande kontakt.

Avbeställningsvillkor för gruppresor med boende:
A) 30 dagar före. Hela gruppen kostnadsfritt om inget annat överenskommits.
B) 29-20 dagar före. 50 % annullering av gruppen kostnadsfritt. (Om hela gruppen avbokas, debiteras 50 % av resans pris). Gäller ej semesterstugor, där debiteras 100%.
C) 19-1 dag före. 5 % annullering av gruppen mot en avgift om 180 kr. (Om hela gruppen avbokas, debiteras 95 % av resans pris). Gäller ej semesterstugor, där debiteras 100%.
D) Vid annullering senare än 24 timmar före. Avresa debiteras 100 % av resans pris, förutom när resenären drabbats av akut sjukdom eller nära anhörigs dödsfall. Ovanstående skall styrkas med läkarintyg, vilket skall vara gruppresor tillhanda senast 7 dagar från av bokningsdagen. No show = 100 % betalt.

Avbokning av båtresa och mat ombord skall göras senast två veckor före avresa, om ej annat överenskommits.

Reklamation
Eventuella anmärkningar skall framföras av gruppledaren direkt till logi anläggningen/ restaurangen/ aktivitetsarrangören, så snart en ev. felaktighet upptäckts. Sker ej rättelse skall Eckerö Linjen omedelbart underrättas. Anspråk på ersättning kan ställas om gruppledaren förfarit enligt ovan och rättelse ej skett, till Eckerö Linjen inom 21 dagar efter resans utgång och skall avfattas skriftligt. Om gruppledaren och logianläggningen/restaurangen/ aktivitetsarrangören/förmedlaren inte når samförstånd, kan kunden hänskjuta tvistefrågan till Allmänna reklamationsnämnden i Stockholm.

Force majeure
På grund av force majeure (katastrof, strejk, upplopp, brand, krigshandlingar eller dylikt), kan Eckerö Linjen upphäva hyresavtalet, varvid hyresgästen genast skall underrättas och erlagda av gifter återbetalas utan avdrag. Därutöver skall ingen annan ersättning utgå.

Betalning av resa
Se bokningsbekräftelse/faktura.

Övrigt inför resan
Åland har finsk tid, dvs. en timme före svensk tid. Vi anger alltid lokala tider i våra bokningar. Valutan på Åland är euro, men du kan betala med kronor i de flesta butiker. Du kan också växla till euro ombord i vår information.