Sponsring och samarbeten

Sponsring och samarbeten

Sponsring utgör en viktig marknadsföringskanal för Eckerö Linjen med syfte att skapa affärsnytta och driva varumärket i rätt riktning.

Sponsorsamarbetet ska inkludera ett gemensamt engagemang och ge ömsesidig nytta för båda parter. Eckerö Linjens målsättning är en ”aktiv” sponsring som sträcker sig längre än till exempel enbart en skylt på en arena. Därför strävar vi efter att skapa skräddarsydda lösningar inom ramen för våra samarbeten.

Eckerö Linjens sponsringsarbete sträcker sig över flera olika områden och viktigt är att med sponsorskapet alltid nå de målgrupper som är relevanta för oss.

Exempel på målgrupper:
– idrottsföreningar
– andra föreningar, t.ex. konst, kultur, musik
– evenemang
– seniorer
– turistiska satsningar på Åland

Vi strävar till färre, men större och mer långsiktiga samarbeten med skräddarsydda lösningar, men även mindre projekt kan vara intressanta beroende på innehåll och
målgrupp.

Ansökan om sponsring/sponsormedel hos Eckerö Linjen

Inkomna sponsringsansökningar behandlas av Eckerö Linjen så fort som möjligt.

När ni ansöker om sponsring hos Eckerö Linjen ska ni tänka på följande:

1) Ansökan görs via vårt formulär som sedan ligger till grund för en eventuell vidare diskussion
2) Definiera målgruppen så tydligt som möjligt
3) Beskriv ingående vilken nytta Eckerö Linjen har av sponsorskapet
4) Uppge tydliga kontaktuppgifter då vi alltid avser att besvara samtliga ansökningar

Förening/klubb/organisation:
Verksamhet:
Typ av sponsorering:
Om evenemanget:
Beskriv hur ett samarbete skulle kunna se ut:
Vilken nytta kan Eckerö Linjen uppnå genom detta sponsorskap:
Vilken typ av sponsorering söker ni?
Vad erhåller Eckerö Linjen som sponsor:
Har ni ansökt om sponsormedel från annat företag? I.sf. vilka?
Har ni erhållit sponsring av Eckerö Linjen tidigare? Vilken typ?

Bilagor (pdf eller jpg, max storlek 1mb)


Kontaktperson:

Gatuadress:

Postnummer:

Ort:
Land:
E-post:
Telefonnummer: