Eckerö Linjens sponsring och samarbeten

Vår sponsringsstrategi
Sponsring utgör en viktig marknadsföringskanal för Eckerö Linjen med syfte att skapa
affärsnytta och driva varumärket i rätt riktning.

Sponsorsamarbetet ska inkludera ett gemensamt engagemang och ge ömsesidig nytta
för båda parter. Eckerö Linjens målsättning är en ”aktiv” sponsring som sträcker sig
längre än till exempel enbart en skylt på en arena. Därför strävar vi efter att skapa
skräddarsydda lösningar inom ramen för våra samarbeten.

Eckerö Linjens sponsringsarbete sträcker sig över flera olika områden och viktigt är
att med sponsorskapet alltid nå de målgrupper som är relevanta för oss.

Exempel på målgrupper:

– idrottsföreningar
– andra föreningar, t.ex. konst, kultur, musik
– evenemang
– seniorer
– turistiska satsningar på Åland

Vi strävar till färre, men större och mer långsiktiga samarbeten med skräddarsydda
lösningar, men även mindre projekt kan vara intressanta beroende på innehåll och
målgrupp.

Ansökan om sponsring/sponsormedel hos Eckerö Linjen
Ansökningar behandlas senast den 15:e varje månad.

När ni ansöker om sponsring hos Eckerö Linjen ska ni tänka på följande:

1) Ansökan görs via vårt formulär som sedan ligger till grund för en eventuell vidare
diskussion
2) Definiera målgruppen så tydligt som möjligt
3) Beskriv ingående vilken nytta Eckerö Linjen har av sponsorskapet
4) Uppge tydliga kontaktuppgifter då vi alltid avser att besvara samtliga ansökningar

Till ansökningsformuläret