(Löpande verksamhet, evenemang, stödannonsering, annat, vad)
(Typ av evenemang, plats och datum, uppskattat besökarantal, målgrupp för evenemanget, synlighet i media)
(t.ex. fribiljetter, reklamplats, utrymme i media)

Ladda upp eventuella bilagor, till exempel en personligt formulerad ansökan,
verksamhets/evenemangsplan, marknadsplan eller budget.

Vi tar emot bilagor som pdf (Adobe Acrobat).
OBS! Filstorlek max 10 MB