Trafikuppehåll M/S Eckerö

Måndag 9/1 – torsdag 26/1 2017, planerat trafikuppehåll på grund av dockning. M/S Eckerö är åter i trafik enligt ordinarie turlista fredag 27/1 2017 kl. 08.30 från Eckerö. Välkomna!

PRESSMEDDELANDE – SENARELAGD TRAFIKSTART FÖR M/S ECKERÖ

M/S Eckerö är för tillfället på dock i Landskrona, för planerat underhåll. Trafikstarten, som var planerad till 20 januari, kommer att senareläggas. Orsaken till detta är ett mer omfattande stålarbete i fartygets tankar. Det besvärliga vädret försvårar situationen ytterligare, eftersom planerade målningsarbeten kompliceras av det väder som råder. Detta medför att trafikstarten senareläggs till fredagen den 27 januari, med start kl. 08.30 från Eckerö.

Vi kontaktar alla inbokade gäster och informerar om det förlängda trafikstoppet. De som har förhandsbokat och betalat sina resor kan kontakta våra kontor för ombokning eller återbetalning.