img taxfree varm

Införselregler

Det här får du föra iland tullfritt.

Tullbestämmelser
Resande som anländer från Åland till Sverige respektive från Sverige till Åland omfattas av samma mängd- och värdegränser för tull- och skattefri införsel som resande från ett land utanför EU. Vid resa på minst 20 timmar får du föra iland tullfritt något av följande alternativ:

Alternativ 1
Starksprit över 22 %, 1 liter
Viner upp till 15 %, 4 liter
Öl, 16 liter

Alternativ 2
Starkviner 15–22 %, 2 liter
Viner upp till 15 %, 4 liter
Öl, 16 liter

Tobak
200 cigaretter eller 100 cigariller eller 50 cigarrer eller 250 gr röktobak.

Övriga varor
Till ett sammanlagt värde av SEK 4 300. Snus ingår i detta värde vid införsel till Sverige, gäller även nikotinpåsar.

Snusinförsel till Åland max 1 kg per person. För nikotinpåsar, se Finlands Tulls hemsida, www.tulli.fi

Åldersgränser
Till Sverige:
Stark alkohol, starkviner, vin och öl 20 år. Tobaksvaror 18 år.

Till Åland:
Stark alkohol 20 år. Starkviner, vin och öl och tobaksvaror 18 år.