img sposring

Sponsorering och samarbeten

Sponsorering utgör en viktig marknadsföringskanal för Eckerö Linjen med syfte att skapa affärsnytta och driva varumärket i rätt riktning.

Sponsorsamarbetet ska inkludera ett gemensamt engagemang och ge ömsesidig nytta för båda parter. Eckerö Linjens målsättning är en ”aktiv” sponsring som sträcker sig längre än till exempel enbart en skylt på en arena. Därför strävar vi efter att skapa skräddarsydda lösningar inom ramen för våra samarbeten.

Eckerö Linjens sponsoreringsarbete sträcker sig över flera olika områden och viktigt är att med sponsorskapet alltid nå de målgrupper som är relevanta för oss.

Exempel på målgrupper:
– idrottsföreningar
– andra föreningar, t.ex. konst, kultur, musik
– evenemang
– seniorer
– turistiska satsningar på Åland

Vi strävar till färre, men större och mer långsiktiga samarbeten med skräddarsydda lösningar, men även mindre projekt kan vara intressanta beroende på innehåll och
målgrupp.

Inkomna sponsringsansökningar behandlas av Eckerö Linjen så fort som möjligt.

När ni ansöker om sponsorering hos Eckerö Linjen ska ni tänka på följande:

1) Ansökan är en grund för en eventuell vidare diskussion
2) Definiera målgruppen så tydligt som möjligt
3) Beskriv ingående vilken nytta Eckerö Linjen har av sponsorskapet
4) Uppge tydliga kontaktuppgifter då vi alltid avser att besvara samtliga ansökningar (kontaktperson, adress, telefonnummer och e-postadress)
5) Ange Förening/klubb/organisationens namn, verksamhetsområde, typ av sponsorering (löpande verksamhet, stödannonsering, evenemang, annat), om evenemanget (datum, plats, besöksantal), hur skulle samarbetet se ut, vilken nytta kan Eckerö Linjen uppnå genom detta sponsorskap, vilken typ av sponsorering söker ni, vad erhåller Eckerö Linjen som sponsor (reklamplats, fribiljett, utrymme i media), har ni ansökt om sponsormedel från annat företag (vilket?), har ni erhållit tidigare sposorering av Eckerö Linjen (vilken typ)?

Maila din ansökan till sponsring@eckerolinjen.se