img mseckero skar

Bokningsvillkor

Båtresa med M/S Eckerö

Bokning av båtresa
Person- och bilplats kan bokas fram till en timme innan båtavgång. Måltider ombord kan bokas fram till dagen innan avresa. För bokningstider av anslutningsbuss, se respektive ort.

Anslutningsbussar avresa i Sverige
Anslutningsbussar avresa från Åland (Grisslehamn)

Betalning
Båtresan betalas i samband med bokningstillfället online eller per telefon. Du kan betala med swish/mobilbank eller kreditkort/bankkort. Vi förbehåller oss rätten att annullera din bokning vid utebliven betalning.

Ändring eller avbokning av båtresa
Om du är förhindrad att genomföra resan, skall du avboka din resa omgående. Webbokningar kan ändras/avbokas via webben, eller per telefon. Bokningar som är gjorda per telefon kan oftast ändras/avbokas på webben men i vissa fall måste de ändras/avbokas per telefon beroende på bokningens innehåll. Tel. +46 175-258 00, Sverige eller tel. +358 18-28 300, Åland. Se öppettider här

För att erhålla återbetalning måste båtresan, måltider och platsbokning i restaurangerna avbokas senast dagen innan avresa. Ändringar måste ske senast dagen innan avresa. Om en tur och retur resa är bokad i samma bokning men utresan inte har genomförts, eller avbokats, har rederiet rätt att avboka returresan.

Ändra eller avboka din resa, klicka här

Återbetalning i SEK
Du kan ansöka om återbetalning via e-post på adressen ekonomi.sverige@eckerolinjen.se
I ansökan skall du meddela ditt namn, bokningsnummer och ditt kontonummer med clearingnummer. Återbetalningsansökan skall skickas senast 14 dagar efter avbokningen.

Återbetalning i EURO
Du kan ansöka om återbetalning via e-post på adressen ekonomi.aland@eckerolinjen.ax
I ansökan skall du meddela ditt namn, bokningsnummer och IBAN-kontonummer. Återbetalningsansökan skall skickas senast 14 dagar efter avbokningen.

Åldersgräns
Åldersgräns 18 år gäller ombord på våra fartyg och anslutningsbussar. Barn och ungdomar under 18 år får endast resa i förälders eller vårdnadshavares sällskap. Undantag är ungdomar 12-17 år som skriftligen kan intyga att resan görs på grund av studier, arbete, besök hos släktingar, för sport- och skolgrupper med vuxen ledare eller liknande. Undantaget görs inte för dagskryssningar. Bokningen görs per telefon eller i något av våra kontor. Det skriftliga intyget skall medtagas på resan och kunna kontrolleras med intygets undertecknare. Mall på intyg finns att spara ner här, du kan också ringa oss så skickar vi ett intyg per posten eller mailar det till dig.

Identitetsbevis
Observera att giltigt identitetsbevis med fotografi alltid skall medtagas på resan och uppvisas mot begäran.

Barn under 18 år som reser i sällskap med förälder eller i sport- och skolgrupper med ledare som kan visa giltig id-handling omfattas inte av kravet. Nordiska medborgare behöver inte ha pass för resor inom Norden, för andra länders medborgare kan pass krävas. Samtliga resenärer måste dock kunna legitimera sig med giltig ID-handling.

Kontroller genomförs regelbundet i enlighet med ISPS-reglerna eller International Ship and Port Facility Code som sjöfartsorganisationen IMO framtagit för ökad säkerhet. Eckerö Linjen förbehåller sig rätten att avvisa gäster som saknar nödvändiga handlingar.

Force majeure
På grund av force majeure som hårt väder, katastrof, strejk, upplopp, brand, krigshandlingar eller dylikt, kan Eckerö Linjen ställa in avgångar, varvid kunden genast underrättas och inbetald summa återbetalas utan avdrag, alternativt bokas om till annan avgång med Eckerö Linjen. Vid force majeure, vid händelser vi inte själva råder över, ersätts i allmänhet inte resor med andra rederier, eller övriga utgifter som uppkommit som följd av inställd avgång.

Bokningsvillkor för paketresor

(Resor som förutom båtresa innehåller inkvartering eller övriga landbaserade arrangemang).

De kombinerade resetjänster du erbjuds utgör en paketresa i den mening som avses i direktiv (EU) 2015/2302. Därför omfattas du av alla EU-rättigheter som gäller för paketresor. Eckerö Linjen Ab kommer att ansvara fullt ut för att paketresan som helhet fullgörs korrekt. Dessutom har Eckerö Linjen Ab, enligt lag, ett skydd för att återbetala dina betalningar och, när
transport ingår i paketresan, säkerställa din hemtransport. Mer information om centrala rättigheter enligt direktiv (EU) 2015/2302.

Avgifter
En expeditionsavgift om 120 kr debiteras i samband med paketresebokning per telefon. Denna avgift behåller Eckerö Linjen vid eventuell avbokning. En ändringsavgift på 60 kr tillkommer vid ändring av bokad resa. Ändringsavgiften debiteras inte om ändringen är en tilläggsbokning. Webbokningar är avgiftsfria.

När blir bokningen bindande
Din bokning är bindande då du har betalat paketresan, eller en del av den. Vi förbehåller oss rätten att annullera din bokning vid utebliven betalning.

Betalningsvillkor
Första delbetalningen utgör 20 % av paketresans pris och betalas vid bokningstillfället. Slutbetalningen skall betalas senast 40 dagar före avresa. Om bokningen görs 40 dagar eller närmare inpå avresa, skall hela beloppet betalas vid bokningstillfället. Vi förbehåller oss rätten att avboka din bokning vid utebliven betalning.

Avbokningsvillkor – boende på hotell eller gästhem
Om du är förhindrad att genomföra resan, skall du avboka din resa omgående. Avbokning ska göras antingen per e-post till privatresor@eckerolinjen.se eller per telefon 0175-258 00, tryck 2. Avbokning som görs utanför öppettider anses vara gjord direkt kontoret öppnar igen. Se öppettider här

Fri avbokning av hotell och gästhem senast kl. 14.00 svensk tid (kl. 15.00 finsk tid) dagen innan ankomst. Därefter görs ingen återbetalning.

Avbokningsvillkor – boende i stuga/lägenhet eller glamping
Om du är förhindrad att genomföra resan, skall du avboka din resa omgående. Avbokning ska göras antingen per e-post till [privatresor@eckerolinjen.se](mailto: privatresor@eckerolinjen.se) eller per telefon 0175-258 00, tryck 2. Avbokning som görs utanför öppettider anses vara gjord direkt kontoret öppnar igen. Se öppettider här

Vid avbokning 21–29 dagar innan ankomst behåller Eckerö Linjen 20 % av paketresans pris.
Vid avbokning 8–20 dagar innan ankomst behåller Eckerö Linjen 50 % av paketresans pris.
Vid avbokning 3–7 dagar innan ankomst behåller Eckerö Linjen 75 % av paketresans pris.
Vid avbokning 2 dagar innan ankomst behåller Eckerö Linjen 95 % av paketresans pris, därefter görs ingen återbetalning.

Avbokning av speciella landarrangemang ss greenfee och dylikt
1–4 personer. Fri avbokning senast kl. 14.00 svensk tid (kl. 15.00 finsk tid) dagen innan ankomst. Därefter görs ingen återbetalning.
5–20 personer. Fri avbokning 1 månad innan ankomst. Därefter görs ingen återbetalning.

Vid avbokning av biljetter för konserter eller andra föreställningar görs ingen återbetalning oberoende vid vilken tidpunkt avbokning sker.

Frivillig reseförsäkring
Vi rekommenderar kunden att teckna en frivillig reseförsäkring.

Möjlighet att överlåta resan till annan person
Om du önskar kan du överlåta resan till annan person mot en ändringsavgift på 60 kr.

Reklamation
Eventuella anmärkningar skall framföras direkt till logianläggningen, så snart en eventuell felaktighet upptäckts. Sker ej rättelse skall Eckerö Linjen omedelbart underrättas. Anspråk på ersättning kan ställas skriftligt till Eckerö Linjen inom 21 dagar efter hyrestidens utgång, om kunden förfarit enligt ovan och rättelse ej har skett. Om kunden och hotellet/förmedlaren inte når samförstånd, kan kunden hänskjuta tvistefrågan till Allmänna reklamationsnämnden i Stockholm.

Force majeure
På grund av force majeure som katastrof, strejk, upplopp, brand, krigshandlingar eller dylikt, kan Eckerö Linjen upphäva paketresan, varvid kunden genast skall underrättas och inbetald summa återbetalas utan avdrag.

Prisändringar
Inträffar förändringar i skatter och allmänna avgifter eller växelkurser som direkt påverkar hyresnäringen, efter det paketresan blivit bindande för parterna, före tillträdesdagen, har Eckerö Linjen rätt att göra motsvarande justeringar av paketresans pris. Höjningen kan vara högst 8 %. Dessa förändringar får ej påverka bokningar som har 20 dagar eller mindre kvar till avresedatum.

Ändring av hyresobjekt
Eckerö Linjen kan, på grund av händelse som ligger utanför företagets kontroll, med kundens godkännande, ändra hyresobjektet till stuga av motsvarande slag, värde och läge.

Kundens ansvar
Antalet personer (barn medräknade) får ej överstiga angivet personantal för respektive logialternativ (finns specificerat på bokningsbekräftelsen, samt på webbsidan) utan anläggningens tillåtelse. Husdjur är ej tillåtna överallt. Veterinärintyg krävs av tullen. Kontakta veterinär i god tid innan avresa för erforderliga vaccinationer och övrig information. Kunden förbinder sig att följa de ordningsbestämmelser, anvisningar och regler som gäller för hyresobjektet, samt att ersätta ev. skadegörelse på fastigheten, dess omgivning eller inventarier.

Städning
I vissa stugor går det att beställa slutstädning mot avgift. Om kunden inte har köpt slutstädning som tilläggstjänst ansvarar kunden för städning innan avresa. Ifall städningen inte är fullgjord, debiteras kunden en avgift som kan krävas även efter avresa.

Resegaranti och paketreselagen

Eckerö Linjen (Eckerö Linjen Ab, Finland, Filial, org. nr 516403-8837, Skatuddsvägen 10, SE-764 56 Grisslehamn) har ställt den lagstadgade resegarantin hos Kammarkollegiet.

Resegarantin är ett ekonomiskt skydd för resenärer när en resa blir inställd eller avbruten om vi skulle drabbas av insolvens. Resenären kan då ansöka om ersättning ur resegarantin. Lagen om resegaranti gäller för:

Paketresor
En paketresa är ett arrangemang som består av transport och inkvartering eller någon av dessa tjänster i kombination med någon turisttjänst, t.ex. hyrbil, teaterbiljetter eller inträde till ett idrottsevenemang. En paketresa måste vara längre än 24 timmar eller innehålla övernattning. En paketresa säljs till ett helhetspris eller till skilda priser som är knutna till varandra. Resegaranti ska finnas för alla paketresor oberoende av om de säljs till privatpersoner eller företag.

Vi rekommenderar att du läser paketreselagen innan du betalar ditt resepaket. Du hittar den här


Reser du i grupp? Se gruppvillkor här

img busslinjekarta-illustrerad

Tidtabell och rutt

Vilken tid passar det dig att åka på en kryssning eller reguljärresa? Här kan du se Eckerö Linjens tidtabell samt övrig info om…

Läs mer