img mseckero skar

Viktig reseinformation

Snabblänkar
| Allergiker | Anslutningsbuss | Befordringsvillkor | Betalningar och valuta | Bokningsvillkor | Brandsäkerhet | Elfordon | Förvaringsboxar | Hitta oss | Husdjur | Hyrbil | Hytter | Identitetsbevis | Incheckningstider | Införselregler | MC | Säkerhetsföreskrifter | Parkering | Prövningsrätt | Restauranger | Rökfritt ombord | Sjösäkerheten | Särskilda behov | Tidsskillnader | Tullbestämmelser | Tullklarering | Visum | Åldersgräns | Hantering av gasflaskor |

Åldersgräns

Åldersgräns 18 år gäller ombord på våra fartyg och anslutningsbussar. Barn och ungdomar under 18 år får endast resa i förälders eller vårdnadshavares sällskap. Undantag är ungdomar 12-17 år som skriftligen kan intyga att resan görs på grund av studier, arbete, besök hos släktingar, för sport- och skolgrupper med vuxen ledare eller liknande. Undantaget görs inte för dagskryssningar. Bokningen görs per telefon eller i något av våra kontor. Det skriftliga intyget skall medtagas på resan och kunna kontrolleras med intygets undertecknare. Mall på intyg finns att spara ner här, du kan också ringa oss så skickar vi ett intyg per posten eller mailar det till dig.

Identitetsbevis

Giltigt identitetsbevis med fotografi skall alltid medtagas på resan och uppvisas mot begäran.

Nordiska medborgare behöver inte uppvisa pass för resor inom Norden men alla resenärer måste kunna legitimera sig med ett giltigt identitetsbevis med fotografi. För medborgare i andra länder krävs ett pass eller ett nationellt id-kort.

Följande identitetshandlingar accepteras: Pass (alla nationaliteter), nationellt id-kort (Schengen-/EU-/EES-medborgare), körkort (nordisk medborgare). Läs mer här.

Barn under 18 år som reser i sällskap med förälder eller i sport- och skolgrupper med ledare som kan visa giltig id-handling omfattas inte av kravet.

Kontroller genomförs regelbundet i enlighet med ISPS-reglerna eller International Ship and Port Facility Code som sjöfartorganisationen IMO framtagit för ökad säkerhet.

Eckerö Linjen förbehåller sig rätten att avvisa gäster som saknar nödvändiga handlingar.

Incheckningstider

För att garantera plats på fartyget rekommenderar vi att du förhandsbokar din resa. Alla resenärer och fordon skall vara incheckade senast 30 minuter före båtavgång, under perioden juni-augusti 45 minuter innan båtavgång. Incheckningen stänger 10 minuter innan båtavgång. Obokade bilar medtages i mån av plats och tas ombord om möjligt i den ordning de anlänt till hamnen.

Alla tider är lokala.

Incheckningsanvisning för resenärer som går ombord
Du som har bokat och betalat din resa checkar in i våra incheckningsautomater i terminalen. I automaten skriver du in ditt bokningsnummer, eller scannar QR-koden på bekräftelsen och får ut ett boardingkort/båtbiljett, som du scannar längre fram för att passera igenom incheckningsgaterna. Incheckningsautomaterna öppnar 2 timmar innan båtavgång (1,5 timmar innan 10.00-avgången) i Grisslehamn och 1 timme innan båtavgång i Berghamn. Grupper checkar in vid den bemannade informationen i terminalen.

Anvisningar för MC ombord på bildäck

Motorcyklar som lastas på bildäck placeras längs fartygets sida på nedre bildäck. När man visats till sin angivna plats lägger man i ettans växel och fäller ut sidostödet. Använd ej eventuella centralstödet eftersom fordonet då kan välta under överfärden. Besättningen hjälper självklart till med surrning vid behov.

Tullbestämmelser

Införselregler

Befordringsvillkor

Rederiet friskriver sig från ansvar så långt gällande sjölag tillåter.
Fartygets ansvar för skada på passagerare samt för skada eller förlust av resegods eller annat gods, som omhändertagits för befordran, är maximerat i enlighet med sjölagens bestämmelser.
Rederiet förbehåller sig rätten att befordra gods på däck. Passagerare bär själv de maximala självrisker som omnämnes i gällande sjölag.

Inresa till Åland för icke nordiska medborgare

Nordiska medborgare behöver inte visum. För gällande visumbestämmelser för icke nordiska medborgare, kontakta finska ambassaden i Stockholm på tel. +46 (0) 8-67 6 67 00.

Befälhavarens prövningsrätt

Alla passagerares och besättningens säkerhet ombord är av yttersta vikt. För upprätthållande av säkerheten, ligger prövningsrätten för resetillstånd och utnyttjande av följeslagare hos fartygets befälhavare. Se sammanfattad information gällande assistans på Eckerö Linjen, klicka här.

Här hittar du också Europaparlamentets och rådets förordning om passagerares rättigheter vid resor till sjöss och på inre vattenvägar.

Här kan du också läsa mer om tillgänglighetsvillkor och kvalitetsnormer för assistans.

För kontaktuppgifter gällande rättigheter till nationell myndighet, Konsumentverket, klicka här.

Handikapp och särskilda behov

Planera din resa och meddela oss i god tid dina önskemål samt vilka eventuella rörelsehjälpmedel eller medicinsk utrustning du kommer att medföra så vi kan organisera den bäst lämpade assistansen utifrån dina behov. Om du har nedsatt rörlighet som ställer särskilda krav under resan, måste du uppge det redan vid bokningen. Är din hälsa och resförmåga nedsatt på grund av sjukdom bör du före resan rådgöra med läkare för att utesluta eventuella hinder för resandet.

Ombord på fartyget finns hiss mellan bildäck och däck 7 samt låga trösklar i allmänna utrymmen (mötesrum Jungman, mötesrum/bar Båtsman samt soldäck ligger på däck 8 där det endbart finns trappor). På däck 6 finns en handikappanpassad toalett.

Medföljande assistent
Eckerö Linjen kan begära att personer med nedsatt rörlighet reser i sällskap med någon som kan assistera under resan. En medföljande assistent ska på önskan av resenären kunna ge nödvändig ledsagning i terminalen samt vid ombordstigning och avstigning.

Enligt EU-regler har personer med nedsatt rörlighet rätt till ledsagning om bokningen skett senast 48 timmar före angiven avgångstid. Kontrollera i samband med bokningen hur lång tid före avgång du behöver vara i terminalen. Ledsagningen utförs av rederiets personal. Rullstol finns att tillgå i hamnen men kan inte lånas ut under båtresan. Begränsat antal, uppge vid bokning om du behöver rullstor till/från båten.

Boka ledsagning om du:
• Inte har egen ledsagare eller personlig assistent med dig
• Behöver särskild service för att komma till och från fartyget och för att komma ombord
• Använder bärbar syrgasutrustning
• Är rullstolsbrukare
• Har nedsatt syn eller hörsel och behöver ledsagning

Du blir mött vid en pick up-point/träffpunkt från vilken du ledsagas genom säkerhetskontrollen och vidare till ombordstigningen. Du behöver vara vid pick up-point senast 30 minuter före avresetiden om inte annat överenskommes vid bokningstillfället. Ledsagaren hjälper dig ombord. Ombord på fartyget är rederiet ansvarigt för resenärernas säkerhet varför särskilda regler för utrymning m.m. har fastställts beroende på ledsagningskrav.

Vid fartygets ankomst möter ledsagare upp vid fartygets reception och assisterar till pick-up point vid utgång från terminalen.

Assistanshund som hjälpmedel
En assistanshund som används som hjälpmedel för en enskild förare skall ha ett tjänstetäcke/märke och vara i sällskap med sin förare. Assistanshunden med förare ha samma rätt som alla andra resenärer att vistas i lokaler dit allmänheten har tillträde, så även ombord på M/S Eckerö. Funktionshindrade resenärer får utöver allmänna utrymmen ombord även medföra assistanshund in i taxfreebutiken och i vissa delar av våra restauranger, under förutsättning att detta inte medför risk för att livsmedlen kontamineras.

Betalningar och valuta

Båtresan betalas i samband med bokningstillfället online eller per telefon. Du kan betala med swish/mobilbank eller kreditkort/bankkort. Vi förbehåller oss rätten att annullera din bokning vid utebliven betalning.

Ombord kan du betala dina inköp med kontanter (sek och euro), bankkort/kreditkort eller swish. Ombord kan du också växla sek och euro. Det finns en uttagsautomat i Grisslehamn till höger om ingången till terminalen. På Åland kan du betala med euro men även med svenska kronor på många ställen samt bank- och kreditkort med Visa-funktion. Kontrollera med din bank om ditt bankkort är gångbart i utlandet.

Förvaringsboxar

Till ditt förfogande finns ett antal förvaringsboxar i olika storlek ombord. Liten box kostar 20 kr, stor box 40 kr. Dessa betalas med mynt, växlingsmöjlighet finns ombord.

Tidsskillnader

Tidsskillnaden mellan Sverige och Finland är en timme. Då klockan är 11.00 i Sverige är den 12.00 på Åland.

Hytter

Tidvis finns det ett litet antal hytter till försäljning (under sommarmånaderna juni-augusti finns det inga hytter till försäljning). Dessa säljs endast ombord i informationen och vi kan inte garantera att det alltid finns hytter att tillgå. Observera att du måste uppvisa ID i samband med köp av hytt.

Restauranger och platsbokning

Här finns information om våra måltidsalternativ ombord.

Husdjur

Ombord på M/S Eckerö finns hundrum Jungman som är inrett med flertalet burar i två olika storlekar samt ett antal bord och stolar. Det finns också några sittplatser längst in i Kafé Käringsund där husdjur får vistas, dessa platser är utmärkta med dekal på borden. Det är också tillåtet att vistas med sitt husdjur vid sofforna på entrédäck (vid informationen) samt ute på däck. Djurägare ansvarar för sitt eget husdjur. Husdjursägare som lämnar kvar djur i fordon under sjöresan gör detta på eget ansvar. Dörrarna till bildäck låses strax efter avgång och öppnas en stund före ankomst till hamn. Kom dock ihåg att det kan bli väldigt varmt på bildäck speciellt sommartid. Husdjuret skall alltid vara kopplade då de vistas ombord.

Husdjur får medföras på våra anslutningsbussar enbart om man har dem i korg eller väska i knät. Ägaren ansvarar för att djuret ej stör andra och plats anvisas bak i bussen p.g.a. eventuella allergiker. Assistanshundar undantas från regeln.

Ute på däck 8 finns en hundtoalett.

Mellan EU-länderna är det tillåtet att föra med sig husdjur när djuret har ID-märkning (mikrochip), pass för sällskapsdjur, giltig rabiesvaccination, samt för hund även avmaskning mot bandmask (echinococcos) och är avmaskade mot rävbandsmask av veterinär 1-5 dygn (24-120 h) före avresa. Reglerna gäller även då du reser med oss fast du inte ämnar stiga iland på Åland/i Sverige. Kontakta din veterinär i god tid före avresan. Kontrollera de aktuella bestämmelserna för införsel/återinförsel till Åland på Livsmedelssäkerhetsverket Eviras hemsida eller per telefon +358-20 690 999 och införsel/återinförsel till Sverige på Jordbruksverkets hemsida eller per telefon 036-15 50 00. Observera att hund, katt, häst osv har olika regler.

Anslutningsbuss

Våra anslutningsbussar måste förhandsbokas. Kom till hållplatsen som du har bokat senast 10 minuter innan bussens avgångstid. Vid ombordstigning på bussen uppger du bokningsnummer och namn. Ditt boardingcard löser du sedan ut i terminalen i Grisslehamn. Se tider och hållplatser här

Med bil till Grisslehamn

Vägen till Grisslehamn slingrar sig vackert genom landskapet. Väl framme i Grisslehamn väntar en härlig sjöresa till Åland. Det finns många bra sätt att tillbringa den på. Blir det soldäcket, restaurangerna eller taxfreeshopping?

GPS-koordinater Grisslehamn
Bredd: 60.09955. Längd: 18.813516.
Skatuddsvägen 10
SE-764 56 GRISSLEHAMN

Parkering i våra hamnar

Grisslehamn: Till ditt förfogande finns en förmånlig parkering vid vår terminal i Grisslehamn. Parkeringen kostar 20:– för 12 timmar och 30:– för 24 timmar. Det går att betala med bankkort, bensinkort eller SMS i parkeringsautomaten.

Avgiften för husvagn/husbil är 80 kr per dygn mellan 1 oktober och 30 mars, och 150 kr per dygn mellan 1 april och 30 september. Maximal parkeringstid är 1 dygn i samband med båtresa med M/S Eckerö samma dag som man anländer. Husbilar bör backa in i parkeringsrutan. För er som önskar bo på camping rekommenderar vi Grisslehamns Marina & Camping, som ligger cirka 1 km från Eckerö Linjens terminal.

Berghamn, Eckerö:
I Berghamn Eckerö finns en avgiftsfri parkering till ditt förfogande.

Laddning av hybrid och elfordon

I Grisslehamn vid parkeringen erbjuds det 10 laddningsstolpar med typ 2 uttag för elbilar. Genom att ladda ner appen Parkster kan du enkelt ladda bilen, köp parkeringsbiljett och betala.

I Parkster-appen hittar du snabbt lediga laddstolpar och kan ange hur länge du vill stå kvar. Ändras dina planer kan du enkelt förlänga eller avbryta parkeringstiden när som helst. Läs mer och ladda ner Parkster-appen här

Ombord på M/S Eckerö finns inte möjlighet att ladda elfordon.

Hybrid och elfordon ombord

Personbilar och andra fordon som drivs av elektriska batterier (BEV; Battery Electric Vehicle och/eller HEV; Hybrid Electric Vehicle) kategoriseras enligt internationella regelverk som farligt gods. Sådana fordon utan synliga skador eller defekter och som används normalt för vägtransport får dock transporteras enligt en särbestämmelse, vilket innebär att de i allmänhet inte betraktas som farligt gods och får lastas ombord som vilket annat vanligt vägfordon som helst. Men om fordonet är skadat eller har tecken på läckage gäller inte den särbestämmelsen och fordonet anses därmed vara farligt gods, vilket betyder att M/S Eckerö inte får lasta sådana fordon.

Hyra bil på Åland

Boka hyrbil på Åland enkelt och bekvämt online. För dig som besöker Åland som turist eller i affärer är det enkelt och bekvämt att hyra bil hos Rundbergs Bil & Service. Beställ bilen direkt till hamnen så är den parkerad vid pick-up pointen och väntar när du anländer. Rundbergs Bil & Service har ett stort utbud av bilmodeller i olika storlekar och för alla tillfällen: personbilar och minibussar för upp till 9 personer, paketbilar och diverse utrustning. Läs mer och boka här.

Rökfritt ombord

Eckerö Linjens fartyg är rökfritt. Möjlighet till rökning finns endast ute på styrbord sida i fören på däck 7 i markerad rökruta.

Allergiker

Ombord finns alltid laktosfria, glutenfria och vegetariska alternativ. För övrig specialkost, tag kontakt med personalen då du är ombord. Observera att vi säljer jordnötter och nötmix ombord.

Tullklarering

All tullklarering för svensk räkning sker vid Eckerö Tullstation, för mer info se www.tulli.fi

Sjösäkerheten

Båtresan tar två timmar och är delvis inomskärs, du har land i sikte hela tiden. Om förhållandena kräver sänker vi farten, utan att medföra förseningar. Vi har möjlighet att välja olika farleder vid olika väderförhållanden. Vårt fartyg är besiktat och godkänt av både svenska och finska sjöfartsmyndigheter. Besättningen är svensktalande och säkerhetsinformation är på svenska. Säkerhetsövningar genomförs kontinuerligt samt regelbundet under sjöfartsmyndigheternas överinseende.

Ordnings- och säkerhetsföreskrifter

Fartygets befälhavare, eller den han utser, har rätt att vägra transportera passagerare som befaras kunna störa ordningen och säkerheten ombord. Passagerare ska följa anslag och ordningsregler som finns uppsatta ombord och i terminalen, samt eventuella instruktioner från besättningen.

Livsmedel, med avsikt att konsumeras ombord i fartygets restauranger tillåts ej utan besättningens medgivande. Babymat samt specialkost för födoämnesallergiker får dock tas med ombord.

Passagerare får inte ta med alkohol eller andra droger ombord. Det är ej heller tillåtet att ombord förtära medhavd alkohol eller alkoholdrycker inköpta i fartygets taxfreebutik. Passagerare som är berusad eller som stör ordningen ombord kan avvisas från fartyget.

Passagerare får inte utan specialtillstånd ta med vapen, utrustning eller andra föremål som kan medföra fara för passagerare, besättning eller fartyg. Passagerare är skyldiga att på anmodan överlämna föremål som kan utgöra fara för ordningen och säkerheten ombord, till besättningen för förvaring under resan. Passagerare som på anmodan ej uppvisar innehållet i medförts resegods kan nekas medfölja fartyget. Passagerare har ej rätt till återbetalning för biljettkostnaden och ej heller rätt till ersättning för eventuella andra kostnader som denne åsamkas på grund av avvisning.

Ordnings- och säkerhetsföreskrifter på anslutningsbussarna
Reglerna ovan gäller även för passagerare ombord på våra anslutningsbussar. Chauffören har rätt att avvisa passagerare som stör ordningen. Anslutningsbussen kan endast nyttjas i samband med fartygsresa.

Brandsäkerhet ombord

  • M/s Eckerö är besiktigad och har godkänt brandalarmssystem och brandsläckningsutrustning. Det finns sprinklersystem ombord på hela bildäcket, brandmans- och rökdykarutrustning som är godkänd och uppfyller regelkraven. Utöver den obligatoriska brandsläckningsutrustningen finns särskild släckningsutrustning för elbils- och batteribränder ombord. Den består av kylningsutrustning som kan spola vatten underifrån på bilar för kylning samt brandfilt som kan täcka in bilar för att förhindra brandspridning, exempelvis en elbil som har termisk rusning. Det finns även speciella brandsläckare för lithium-jon batteribränder, som kan användas överallt i fartyget inte bara på bildäcket för en snabb insats.
  • Brandövningar genomförs varje vecka och man övar även speciellt på hur man hanterar bränder med el- och hybridfordon.
  • Besättningen utbildas regelbundet såväl iland som ombord och vi har speciell CBT utbildning för elbilsbränder inom rederiet.
  • Vi följer de nationella myndigheternas och den europeiska sjösäkerhetsmyndighetens krav och rekommendationer om transport av sk AFV fordon (el- och hybridfordon) på ro-ro fartyg. Där ingår bland annat hur man gör riskbedömningar, utbildar besättningen, ventilation, hanterar olyckor och incidenter etc.
  • Bildäcket har kameraövervakning, och utöver det så övervakas det med personal efter avgång, under resan och innan ankomst. Bildäcket har ventilation som klarar av 20 luftväxlingar per timme i hamn och 10 luftväxlingar per timme under sjöresa, som kan stängas med brandspjäll vid behov.
  • En av de viktigaste åtgärderna är att vi inte har någon laddning för elbilar under resan överhuvudtaget, det minskar risken för termisk rusning. Batteriers laddningsnivå (sk SoC) och laddning är faktorer som i stor utsträckning påverkar riskerna för eventuella olyckor.
  • I nuläget genomförs inte någon segregation mellan vanliga fordon och el- och hybridfordon. Det finns många åsikter om detta men sjöfartsmyndigheterna och industrin har inga konkreta regler och råd om detta.
  • Vi samarbetar med övriga rederier inom bland annat redarföreningen och andra forum om detta och följer utvecklingen kontinuerligt.

Hantering av gasflaskor

Gasoltuber som används i husbilar, husvagnar och motsvarande fordon får
transporteras om de uppfyller följande förutsättningar:
- Högst 60 liter gasol får transporteras sammanlagt per fordon (1 kg gas motsvarar ca 2 liter gas i vätskeform).
- Gasoltuberna skall vara hela och oskadade och uppfylla säkerhetskraven med
avseende på märkning och provning. Flaskor och tuber från detaljhandel accepteras.
- Godset ska vara avsett för personligt bruk, hushållsbruk eller för sport och fritid.
- Gasol får endast medföras i fordon som är besiktigade och godkända för detta.

Förhållningsregler angående gasoltuber ombord på fartyget och inom terminalområden:
- Gasoltuber skall anmälas vid incheckningen till personalen. Personalen informerar om förhållningsreglerna och klisterlapp eller tejp places där gasoltuberna finns på fordonet.
- Gasolanläggningens huvudventil skall vara avstängd. Alla gasanläggningar såsom spisar och kylskåp måste vara avstängda under hela överfarten och inom terminalområdet.
- Flaskor måste förvaras stående i upprätt läge, för att säkerhetsventilen skall fungera korrekt.
- Gasoltuberna skall vara lätta att komma åt samt kunna avlägsnas snabbt under
sjöresan. Luckan till gasoltubernas förvaringsplats skall vara olåst och uppmärkt.

Alla gasoltuber räknas till sin fulla vikt/volym oberoende av fyllnadsgrad.

Bokningsvillkor

Se bokningsvillkor här

img busslinjekarta-illustrerad

Tidtabell och rutt

Vilken tid passar det dig att åka på en kryssning eller reguljärresa? Här kan du se Eckerö Linjens tidtabell samt övrig info om…

Läs mer
img mseckero skar

Bokningsvillkor

Se våra bokningsvillkor för att säkerställa en smidig och trygg resa med oss. Här finns samlat all info kring avbokningsregler…

Läs mer