img-silverskar

Vårdö, författarnas ö

Upplev den genuina skärgårdshemmanen på Simskäla, en unik gårdsmiljö som berättar om livet förr i tiden. Här bodde också författaren Anni Blomqvist som skrev bl.a. romanen om Stormskärs Maja.

Vårdö, en skärgårdskommun som idag har ca 430 fasta invånare, har fostrat två av Ålands främsta författare – Sally Salminen och Anni Blomqvist. Båda växte upp i början av 1900-talet och har blivit kända för sina skildringar av livet i skärgården. Som kuriosa kan även nämnas att de två var småkusiner (sysslingar).

Till Vårdö tar man sig med vajerfärja från fasta Åland och därefter binds öarna i kommunen samman med broar och vägbankar samt ytterligare en vajerfärja för att ta sig ut till Östra Simskäla. På Vårdö hittar man även Ålands längsta bro som sträcker sig över 300 meter mellan Töftö och Vargata.

Just på Vargata föddes Sally Salminen år 1906 och här står ännu hennes barndomshem kvar, utanför vilket det rests en minnessten i åländsk röd granit. Sally föddes som nummer sju av elva syskon i ett småbrukarhem och redan i tidig ålder drömde hon om att bli författare. Hemma lästes det mycket och i skolan hade hon en lärare som uppmuntrade till att skriva dagbok, vilket Sally också gjorde. Som så många andra emigrerade Sally som ung vuxen till Amerika. Där arbetade hon som hembiträde i olika hem i New York, men vantrivdes fruktansvärt med dessa sysslor. Detta gjorde att hon beslutsamt tog tag i sin dröm om att skriva och författa, och i den vevan kom romanen Katrina till som sedermera blev en stor succé. Manuset till boken skickade hon in till en romanpristävling som anordnades av det svenska förlaget Wahlström & Widstrand tillsammans med Holger Schildts förlag i Helsingfors. Därefter var sagan ett faktum. Sally knep första platsen i tävlingen och uppmärksammades sedan stort, inte bara i Norden utan även i New York och därifrån vidare ut i världspressen, med rubriker som löd ”Från diskbänken till parnassens höjder”. Det var en ren askungesaga. Boken Katrina handlar om en österbottnisk flicka som följer sin kärlek Johan, en åländsk sjöman, till Åland där hon utlovats ett paradis med blommande äppelträd men möts av en annan verklighet. Boken utgavs år 1936 och översattes till ett 20-tal olika språk.
Sally lämnar New York och återvänder till Vargata på Vårdö men hittar så småningom kärleken i en dansk konstnär. Tillsammans flyttar de år 1940 till Danmark där hon lever återstoden av sitt liv. Under sina 40 år som författare skrev Sally ytterligare 16 böcker, men ingen blev dock lika känd som Katrina.

Fortsätter man färden norrut på Vårdö så kommer man så småningom till en vajerfärja som tar en ut till Simskäla, där författaren Anni Blomqvist levde hela sitt liv. Anni föddes år 1909 och var äldst i en syskonskara på 10 barn. Hon gifte sig med sjömannen Valter och tillsammans fick de två söner, Tommy och Bengt. Familjens försörjning ute på Simskäla bestod av småbruk, fraktsegling och senare laxfiske. En av Annis stora livstragedier inträffade 1961 då Valter och den äldre sonen Tommy omkom i en drunkningsolycka under en fiskeresa. Anni och den då 15-årige sonen Bengt blev ensamma kvar att sköta gården, djuren och fisket. Några år efter olyckan började Anni, tidigt varje morgon före dagssysslorna, sätta sig ner för att skriva om sin sorg och sina minnen. Hennes första roman ”I stormens spår” utkom år 1966 och efter detta ägnade hon sig heltid åt skrivandet. Annis romanserie om Stormskärs-Maja gjorde Anni till ett känt namn inte bara i Finland utan även i Norden. Serien bygger på livet i den åländska skärgården, närmare bestämt Simskäla och Stormskär (i verkligheten Väderskär, en ö norr om Simskäla) på 1800-talet. I mitten av 1970-talet fick böckerna liv då den filmatiserades av Finlands Rundradio med musik av Lasse Mårtenson. TV-serien om Stormskärs-Maja blev en av de mest populära finlandssvenska serierna genom tiderna, även på finskt håll. Detta gjorde att många även kom för att besöka henne ute på Simskäla, såväl journalister som turister, men även de finska presidenterna Kekkonen och Koivisto hälsade på. Under åren som följde gav Anni ut fler romaner som samtliga utspelar sig på Åland, bl.a. en romanserie om Anna Beata. År 1986 utkom boken ”Vandring i barndomslandet” där Anni berättar om sin egen barndom på Simskäla. Året därpå inträffar ytterligare en stor livstragedi för Anni då hennes andra son Bengt omkommer, även han i en drunkningsolycka. Hennes sista bok ”Havet finns inte mer” är en minnesbok över Bengt och var tänkt som en tröst för andra som mist sina anhöriga. Efter Annis bortgång år 1990 testamenterades hennes kvarlåtenskap till Ålands kulturstiftelse. Hennes hem på Simskäla, skrivarhemmet Strömmen, är i dag författarhem och museum dit man välkomnar besökare mot beställning under sommarmånaderna.
Simskäla är en riktig skärgårdsidyll som är väl värd ett besök med sina smala slingriga vägar och vackra natur. För den som vill besöka Väderskär (bokens Stormskär) där Stormskärs-Maja spelades in ordnas båtutflykter sommartid.