img ark stadsutsikt rum

Bokningsvillkor för grupper med övernattning/paketresa

Hos oss strävar vi efter att göra din boknings- och resesupplevelse smidig. För att säkerställa att alla detaljer är tydliga har vi noggrant formulerat våra bokningsvillkor för grupper. Här kan du enkelt få en överblick över vad som gäller när du bokar hos oss.

Nedanstående villkor och beskrivningar gäller paketresor och den nya paketreselagen, som trätt i kraft 1.8.2018. De kombinerade resetjänster du erbjuds utgör en paketresa i den mening som avses i direktiv (EU) 2015/2302. Därför omfattas du av alla EU-rättigheter som gäller för paketresor. Eckerö Linjen Ab kommer att ansvara fullt ut för att paketresan som helhet fullgörs korrekt. Dessutom har Eckerö Linjen, enligt lag, ett skydd för att återbetala dina betalningar (se nedanstående regler) och, när transport ingår i paketresan, säkerställa din hemtransport. Mer information om centrala rättigheter enligt direktiv (EU) 2015/2302.

Namnlista/passagerarregistrering/registreringsnummer
Namnlista på gruppen måste vara oss tillhanda senast 20 dagar innan avresa och följande lagstadgade uppgifter ska framkomma där: förnamn, efternamn, kön, födelseår, månad, dag, nationalitet samt eventuell information som kan vara till nytta vid en räddningssituation. Om måltid är inbokad uppges även eventuell specialkost/matallergier. Vid bokning av bilar ska registreringsnummer uppges före avresa. Om det är utländska medborgare i gruppen är det viktigt att ni tar kontakt med finska ambassaden för kontroll av visumregler (tel. 08-676 6700).

Identitetshandlingar
Observera att giltigt identitetsbevis alltid skall medtagas på resan och uppvisas mot begäran.

Avgifter
Vid ändringar som sker senare än 20 dagar innan avresa debiteras en ändringsavgift på 200 kr per tillfälle. (Gäller inte om ändringen är en tilläggsbokning.)

När blir bokningen bindande
Din bokning blir bindande 30 dagar före avresa, se vidare nedan under Avbokningsvillkor.

Betalningsvillkor
Förskottsbetalningen utgör 20 % av gruppresans pris och skall betalas på angiven betalningsdag. Slutbetalningen skall betalas senast sju dagar före avresa. Om bokningen görs sju dagar eller närmare inpå avresa, ska hela beloppet betalas vid bokningstillfället. För resebyråer och agenter görs betalning av hela resan senast sju dagar innan avresa.

Avbokningsvillkor
Om gruppen är förhindrad att genomföra resan, skall den avbokas omgående. Avbokning ska göras antingen per e-post till grupp@eckerolinjen.se eller per telefon 0175-258 00, tryck 3. Notera att avbokningen anses vara gjord då Eckerö Linjen fått information om avbokningen. Öppettider är måndag–fredag kl. 08.00–16.00. Avbokning som görs utanför öppettider anses vara gjord först då kontoret öppnar igen.

A. Kostnadsfri avbokning kan göras fram till 30 dagar innan avresa.
B. Vid avbokning 29–21 dagar före ankomst kan 50 % av gruppen avbokas kostnadsfritt. Om fler avbokas debiteras 50 % av gruppresans totala pris. Gäller ej semesterstugor, där debiteras 100 %.
C. Vid avbokning 20–1 dagar före ankomst. Upp till 5 % av gruppen kan avbokas mot en ändringsavgift på 200 kronor. Om fler avbokas debiteras 95 % av gruppresans totala pris. Gäller ej semesterstugor, där debiteras 100 %.
D. Senare än 24 timmar före ankomst debiteras 100 % av det totala priset. No show = 100 % betalt.

Avbokning av speciella landarrangemang
Vid avbokning av starttider på Ålands Golfklubbs golfbanor gäller följande;

5–20 personer. Fri avbokning 1 månad innan ankomst. Därefter görs ingen återbetalning, om inget annat överenskommits.
21 personer eller fler. Fri avbokning 2 månader innan ankomst. Därefter görs ingen återbetalning, om inget annat överenskommits.

Vid avbokning av biljetter på konserter eller andra föreställningar på Alandica Kultur och Kongress, samt för turneringsavgifter görs ingen återbetalning oberoende vid vilken tidpunkt avbokning sker.

Frivillig reseförsäkring
Vi rekommenderar våra kunder att teckna en frivillig reseförsäkring.

Reklamation
Eventuella anmärkningar skall framföras direkt till logianläggningen, så snart en eventuell felaktighet upptäckts. Sker ej rättelse skall Eckerö Linjen omedelbart underrättas. Anspråk på ersättning kan ställas skriftligt till Eckerö Linjen inom 21 dagar efter hyrestidens utgång, om kunden förfarit enligt ovan och rättelse ej har skett. Om kunden och hotellet/förmedlaren inte når samförstånd, kan kunden ta ärendet vidare till Allmänna reklamationsnämnden i Stockholm.

Force majeure
På grund av force majeure (katastrof, strejk, upplopp, brand, krigshandlingar eller dylikt), kan Eckerö Linjen upphäva paketresan, varvid kunden genast skall underrättas och inbetald summa återbetalas utan avdrag.

Prisändringar
Inträffar förändringar i skatter och allmänna avgifter som direkt påverkar hyresnäringen, efter det paketresan blivit bindande för parterna, före tillträdesdagen, har Eckerö Linjen rätt att göra motsvarande justeringar av paketresans pris. Höjningen kan vara högst 8 %. Dessa förändringar får ej påverka bokningar som har 20 dagar eller mindre kvar till avresedatum.

Ändring av hyresobjekt
Eckerö Linjen kan, på grund av händelse som ligger utanför företagets kontroll, med kundens godkännande, ändra hyresobjektet till boende av motsvarande slag, värde och läge.

Kundens ansvar
Kunden förbinder sig att följa de ordningsbestämmelser, anvisningar och regler som gäller för hyresobjektet, samt att ersätta ev. skadegörelse på fastigheten, dess omgivning eller inventarier.

Incheckning en timme före båtavgång
Gruppledaren hämtar färdhandlingar och boardingcard i informationen inne i terminalen. Alla fordon ska vara lastningsklara senast 30 minuter före avgång. Grupper som ankommer med Eckerö Linjens anslutningsbussar checkar in direkt efter ankomst till Grisslehamn. Om ni skulle bli försenade till Grisslehamn måste detta meddelas till vår bokning på telefon 0175-258 00. Lämna gärna ert mobiltelefonnummer så att vi kan hålla fortlöpande kontakt.

Ombordkörning bilar
Alla sitter kvar i sina bilar vid ombordkörning. Gäller även på returen.

Ombordkörning bussar
Endast chauffören kör ut på bilplanen och sedan ombord. Samtliga passagerare går via avgångshallen. Gäller även på returen.

Åland har finsk tid och euro som valuta
Åland har finsk tid, dvs. en timme före svensk tid. Vi anger alltid lokala tider i våra bokningar. Valutan på Åland är euro, men du kan betala med kronor i de flesta butiker. Du kan också växla till euro ombord i vår information.

Information om resegaranti och paketreselagen

Eckerö Linjen (Eckerö Linjen Ab, Finland, Filial, org. nr 516403-8837) har ställt den lagstadgade resegarantin hos Kammarkollegiet.

Viktigt att veta om resegarantier
Resegarantin är ett ekonomiskt skydd för resenärer när en resa blir inställd eller avbruten. Resenären kan då ansöka om ersättning ur resegarantin.

Lagen om resegaranti gäller för:
Paketresor En paketresa är ett arrangemang som består av transport och inkvartering eller någon av dessa tjänster i kombination med någon turisttjänst, t.ex. hyrbil, teaterbiljetter eller inträde till ett idrottsevenemang. En paketresa måste vara längre än 24 timmar eller innehålla övernattning. En paketresa säljs till ett helhetspris eller till skilda priser som är knutna till varandra. Resegaranti ska finnas för alla paketresor oberoende av om de säljs till privatpersoner eller företag.

Paketreselagen
Vi rekommenderar att du läser paketreselagen innan du betalar ditt resepaket. Du hittar den på www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/paketreselag-20181217_sfs-2018-1217

Vid frågor är du alltid välkommen att kontakta oss på telefon 0175-258 00, tryck 3 eller via e-post grupp@eckerolinjen.se