M/S Eckerö ställer in alla turer mellan 16 mars och 14 april. För aktuell trafikinformation och information angående Coronavirus.Läs mer här!

Aktuell information om Coronavirus

Informationen senast uppdaterad: 2020-03-15, kl. 14.35

M/S Eckerö ställer in alla turer mellan den 16 mars och 14 april

Som en följd av rådande situation kommer samtliga avgångar med M/S Eckerö från och med 16 mars till och med 14 april att ställas in.
Dagens (söndagen den 15 mars) resterande avgångar kl. 15.00 och 20.00 från Grisslehamn och kl. 18.30 från Eckerö trafikeras som vanligt.
Samtliga inbokade gäster kontaktas för tillfället.
Planen är att återuppta trafiken igen onsdagen den 15 april.

Vår högsta prioritet på Eckerö Linjen är våra gästers och medarbetares hälsa, välmående och säkerhet. Vi har ett nära samarbete med ansvariga myndigheter kring alla säkerhetsrelaterade frågor, så även coronaviruset (covid-19).

Vi följer givetvis noga de instruktioner och rekommendationer vi får från ansvariga myndigheter, i det här fallet främst Folkhälsomyndigheten i Sverige och THL Åland/Finland (Institutet för hälsa och välfärd), där du också hittar den senaste informationen.

Den 11 mars beslutade svenska regeringen på rekommendation av Folkhälsomyndigheten att man begränsar sammankomster med över 500 deltagare. Detta som ett led i att hindra spridningen av coronaviruset (covid-19).
Vi beaktar detta i vår verksamhet och trafikerar med stort fokus på säkerhet – vi har goda rutiner på plats. Skulle myndigheternas rekommendationer kring resor ändras kommer vi att följa dessa och kontakta berörda gäster.

Du som planerar att resa med oss då vi igen är i trafik och känner sjukdomssymptom bör stanna hemma och kontakta sjukvården. Vi uppmanar alla som reser med oss att hålla god handhygien och noga följa de råd som ges av Folkhälsomyndigheten och THL.

FRÅGOR OCH SVAR:
Sker det någon screening av resenärer i terminalen?
Vi har ett nära samarbete med och följer myndigheternas rekommendationer. Tillsvidare görs inte screening i vår terminal.

Vad har ni för städrutiner ombord?
Vi har intensifierat städrutinerna i våra terminaler och ombord. Vi städar oftare och har strikta rutiner kring handtvätt och handdesinfektion.

Kan man smittas via ventilationssystemet ombord?
Enligt Folkhälsomyndigheten är Coronaviruset (Covid-19) primärt en droppinfektion som sprider sig när den insjuknade hostar eller nyser. Viruset kan också överföras via direktkontakt. Viruset överlever inte i luften.

Får man ta med en öppnad flaska med handsprit ombord?
Ja, det går bra.

Hur identifierar ni potentiella smittobärare ombord?
Besättningen har information och direktiv över hur potentiella smittobärare kan identifieras och hur de ska behandlas.

Vad händer om någon misstänks vara smittad ombord?
Vi har tydliga rutiner för att hantera olika typer av smitta ombord. Alla åtgärder utgår från myndighetsdirektiv och beslutas om i samråd med myndigheterna. Om en resenär uppvisar sjukdomssymptom som kan misstänkas vara Corona, eller någon annan smittsam sjukdom kan vederbörande bli isolerad i hytt som fartyget tillhandahåller fram till ankomst. Eventuella Corona-tester utförs av sjukvårdsinstanserna iland.

Kan fartyget hamna i karantän?
M/S Eckerö trafikerar den kortaste vägen över Ålands hav (2 timmar per väg), vilket gör att karantän inte är nödvändigt.