M/S Eckerö trafikerar enligt ordinarie tidtabell och fr.o.m. den 18/6 startar vi upp vår anslutningsbusstrafik igen. För aktuell information gällande resande under pandemin,klicka här!
img av-omtanke ny

Aktuell information om Covid-19 och Eckerö Linjen

Vi vill att du skall kunna njuta av en trygg resa med oss och har vidtagit en mängd åtgärder för din och vår personals säkerhet.

Informationen senast uppdaterad: 2021-06-14, 11.00

Det är fortfarande tillåtet för alla som är friska och symtomfria att åka på kryssning till Åland t/r med vändande båt, dvs. utan att gå av på Åland. Vi har vidtagit en mängd åtgärder för att minska smittrisken och tillsammans kan vi göra det till en trygg och säker sjöresa. Vi följer även Svensk Sjöfarts branschstandard för säkra resor under pandemin.

Nedan har vi samlat vanliga frågor och svar om hur coronaviruset påverkar resandet på våra anlutningsbussar, i hamnterminalerna och ombord. Vi reserverar oss för att vi med kort varsel kan komma att ändra i våra rutiner, vår tidtabell eller annat som berör vår produkt.

Res tryggt

Vi vill att du skall kunna njuta av en trygg resa med oss och har vidtagit en mängd åtgärder för din och vår personals säkerhet. Se vår infofilm här.

Säkerhetsåtgärder under pandemin

Id-handling med på resan
Observera att giltigt identitetsbevis med fotografi alltid skall medtagas och kunna uppvisas på resan. På grund av skärpta gränskontroller kommer samtliga resenärers legitimation att kontrolleras vid inresa till Åland/Sverige. Barn under 18 år som reser i sällskap med förälder eller vårdnadshavare som kan visa giltig id-handling omfattas inte av ID-kravet.

Information gällande hamnterminalerna
Både terminalen i Grisslehamn och Eckerö är nu kontantfria. Handdesinficering finns tillgänglig på strategiska platser och vi påminner via skyltning och utrop om att hålla avstånd. I Eckerö Linjen radio, som bilburna gäster kan lyssna på inom våra hamnområden, ges allmän information om resan samt vilka förhållningsregler som gäller ombord.

Anslutningsbussar
På grund av rådande pandemi har vi ställt in vår anslutningsbusstrafik till och från M/S Eckerö t.o.m. den 17/6. Se tider och hållplatser för bussarna med start den 18/6 här. Kapaciteten på bussarna är tillsvidare 50 % av normal kapacitet.

Får man ta med sig handdesinfektion ombord?
Ja det går bra. Det finns även handdesinficeringsmedel utplacerat i terminalerna samt ombord för våra gäster att använda.

Rekommendation gällande munskydd
Vår personal ombord använder munskydd eller visir. Vår rekommendation och önskan är att du som gäst också använder munskydd eller visir ombord och i våra terminaler. Vi säljer även munskydd i butiken och i informationen ombord. Så här använder du engångsmunskydd.

Eckerö Linjens personal utbildad inom smittskydd
All personal i terminalerna och ombord har genomgått en utbildning i smittskydd. Personalen genomför även varje morgon en egenkontroll kring eventuella förkylningssymptom.

Vad gör vi för att säkerställa att våra resenärer håller social distans och för att förhindra smittspridning ombord?
För närvarande är maxkapaciteten gäster ombord 550, fr.o.m. den 18/6 höjs denna till 650. Normal maxkapacitet är 1630 gäster. Vi beaktar Folkhälsomyndighetens föreskrift per den 10 januari 2021 gällande handelsplatser som säger att alla besökare skall kunna ha 10 kvm till sitt förfogande (gäller taxfreebutiken). I terminalerna och ombord uppmanar vi, både genom skyltning och utrop i högtalarna, om att komma ihåg att hålla avstånd. I våra barer/restauranger samt i butiken har vi även minskat på maxantalet gäster som kan vistas samtidigt i utrymmena.

Vi begränsar och kontrollerar alla passagerarflöden i terminalerna och vid på- och avstigning. Vid avstigning gör vi utrop i högtalarna där vi berättar i vilken ordning landstigning kommer att ske. Bilburna gäster går till sina fordon först medan andra sitter kvar där de är. Vi fortsätter sedan med ett däck i taget.

Betalmedel ombord
Vi uppmuntrar kortbetalningar i största möjliga mån.

Information gällande restaurangerna
Maxantalet gäster har minskats i samtliga restauranger och vi påminner om att hålla avstånd och god handhygien. Våra restauranger är för närvarande öppna enligt följande:

Kafé Käringsund är öppet alla dagar på samtliga avgångar. På 20.00-avgången (torsdag–söndag) serveras varm mat till kl. 20.30.

À la carte-restaurang Rospiggen är öppen endast fredagar och lördagar t.o.m. den 17/6. Fr.o.m den 18/6 är restaurangen öppen dagligen på 13.30, 15.00, 18.30 och 20.00-avgången.

Restaurang Bornholm är för tillfället stängd och öppnar igen den 18/6 med brunch på 10.00-avgången och dignande Skärgårdsbord på 13.30, 15.00 samt 18.30-avgången.

Alla tider är lokala tider.

Information gällande taxfreebutiken
Vi har minskat maxantalet gäster som kan vistas i butiken samtidigt och beaktar Folkhälsomyndighetens föreskrift per den 10 januari 2021 gällande handelsplatser som säger att alla besökare skall kunna ha 10 kvm till sitt förfogande. Det finns även engångshandskar och handdesinficeringsmedel utanför butiken. Vi informerar och påminner om att hålla avstånd. Det finns en kassa öppen för kontantbetalning, i övriga kassor gäller endast kortbetalningar. Vid samtliga kassor har plexiglas monterats.

Information gällande underhållningen
För tillfället har vi ingen live underhållning.

För att förebygga trängsel och minska risken för spridning av Covid-19 får man sitta max 4 personer vid samma bord och ommöblering är inte tillåten.

Gällande spelautomaterna på fartyget så är varannan spelautomat avstängd. I lekrummet har vi tagit bort alla lösa leksaker och lekrummet städas mycket frekvent.

Städrutiner ombord
Vi har intensifierat städrutinerna i våra terminaler och ombord och rengör mer frekvent de ytor som våra gäster kommer i kontakt med, exempelvis handtag, trappräcken, kortterminaler och övriga utsatta ytor.

Kan man smittas via ventilationssystemet ombord?
Enligt Institutet för Hälsa och Välfärd och Folkhälsomyndigheten är coronaviruset primärt en droppinfektion som sprider sig när den insjuknade hostar eller nyser. Viruset kan också överföras via direktkontakt. Viruset överlever inte i luften. Ventilationssystemen ombord körs med 100 % frisk luft, ingen cirkulation.

Vad händer om någon misstänks vara smittad ombord?
Vi välkomnar gäster och personal som är symptomfria och friska ombord. Skulle det ändå uppstå ett misstänkt sjukdomsfall har vi tydliga rutiner för att hantera olika typer av smitta ombord. Alla åtgärder utgår från myndighetsdirektiv och beslutas om i samråd med myndigheterna. Om en resenär uppvisar sjukdomssymptom som kan misstänkas vara Corona, eller någon annan smittsam sjukdom kan vederbörande bli isolerad i hytt som fartyget tillhandahåller fram till ankomst. Eventuella Corona-tester utförs av sjukvårdsinstanserna iland.

Kan fartyget hamna i karantän?
Nej, med tanke på den korta restiden (2 timmar) mellan Grisslehamn och Eckerö är karantän av fartyget inte nödvändig.

Är det möjligt för mig att sitta kvar i bilen under resan?
På grund av säkerhetsskäl är det inte möjligt att sitta kvar i bilen under resans gång.

Ombokning/avbokning av resa
Våra omboknings-/avbokningsvillkor kan du läsa mer om här: https://www.eckerolinjen.se/bokningsvillkor