M/S Eckerö trafikerar dagligen och med EXTRA TURER denna vecka. Läs merhär!
För aktuella restriktioner gällande gränsöverskridning, samt våra säkerhetsåtgärder till följd av Covid-19,klicka här
Aktuell information om Covid-19 och Eckerö Linjen

Aktuell information om Covid-19 och Eckerö Linjen

Vi vill att du skall kunna njuta av en trygg resa med oss och har vidtagit en mängd åtgärder för din och vår personals säkerhet. Läs om allt vi gjort här.

Informationen senast uppdaterad: 2021-01-12, 14.45

Välkommen ombord på en trygg resa!

Det är fortfarande tillåtet för alla som är friska och symtomfria att åka på kryssning till Åland t/r med vändande båt, dvs. utan att gå av på Åland. Vi har vidtagit en mängd åtgärder för att minska smittrisken och tillsammans kan vi göra det till en trygg och säker sjöresa. Vi följer även Svensk Sjöfarts branschstandard för säkra resor under pandemin.

Nedan har vi samlat vanliga frågor och svar om hur coronaviruset påverkar resandet på våra anlutningsbussar, i hamnterminalerna och ombord. Vi reserverar oss för att vi med kort varsel kan komma att ändra i våra rutiner, vår tidtabell eller annat som berör vår produkt.

Res tryggt

Vi vill att du skall kunna njuta av en trygg resa med oss och har vidtagit en mängd åtgärder för din och vår personals säkerhet. Se vår infofilm här.

Aktuell information om covid-19 och Eckerö Linjen

Vilka id-handlingar ska jag ta med mig på resan?
Giltigt identitetsbevis med fotografi alltid skall medtagas på resan och uppvisas mot begäran. Vi uppmanar att alla, även nordiska medborgare, har med sig pass eller nationellt ID-kort för att legitimera sig.

När måste jag infinna mig i terminalen innan avresa?
Vi rekommenderar att du är i hamnen senast 45 minuter innan båtens avgång.

Information gällande hamnterminalerna
Både terminalen i Grisslehamn och Eckerö är nu kontantfria. Handdesinficering finns tillgänglig på strategiska platser och vi påminner via skyltning och utrop om att hålla avstånd. I Eckerö Linjen radio, som bilburna gäster kan lyssna på inom våra hamnområden, ges allmän information om resan samt vilka förhållningsregler som gäller ombord.

Anslutningsbussar
Sittplatserna i bussarna är begränsade så att man enkelt kan hålla avståndet. Reser du ensam får du ett eget säte medan de som reser tillsammans gärna får sitta tillsammans. Handdesinfektion finns i bussen.

Får man ta med sig handdesinfektion ombord?
Ja det går bra. Det finns även handdesinficeringsmedel utplacerat i terminalerna samt ombord för våra gäster att använda.

Måste jag använda munskydd ombord?
Nej det måste du inte. Munskydd är dock bra att använda i situationer där det är svårt att hålla säkerhetsavstånd och vi säljer munskydd i informationen ombord.

Sker det någon screening av resenärer i hamnen?
Vi följer myndigheters rekommendationer och i dagsläget sker det ingen screening av resenärer i hamnen.

Eckerö Linjens personal
All personal i terminalerna och ombord har genomgått en utbildning i smittskydd. Personalen genomför även varje morgon en egenkontroll kring eventuella förkylningssymptom.

Vad gör ni för att säkerställa att era resenärer håller social distans och för att förhindra smittspridning ombord?
Vi har sänkt maxkapaciteten för antal gäster ombord till under 40 % av den normala gästvolymen och beaktar Folkhälsomyndighetens föreskrift per den 10 januari 2021 gällande handelsplatser som säger att alla besökare skall kunna ha 10 kvm till sitt förfogande (gäller taxfreebutiken). På våra anslutningsbussar har vi sänkt maxkapaciteten med ungefär hälften. I terminalerna och ombord uppmanar vi, både genom skyltning och utrop i högtalarna, om att komma ihåg att hålla avstånd. I våra barer/restauranger samt i butiken har vi även minskat på maxantalet gäster som kan vistas samtidigt i utrymmena.

Vi begränsar och kontrollerar alla passagerarflöden i terminalerna och vid på- och avstigning. Vid avstigning gör vi utrop i högtalarna där vi berättar i vilken ordning landstigning kommer att ske. Bilburna gäster går till sina fordon först medan andra sitter kvar där de är. Vi fortsätter sedan med ett däck i taget. Bussarna väntar på alla inbokade.

Betalmedel ombord
Vi uppmuntrar kortbetalningar i största möjliga mån.

Information gällande restaurangerna ombord
Maxantalet gäster har minskats i samtliga restauranger och vi påminner om att hålla avstånd och god handhygien. Fr.o.m. den 26/12 serveras endast alkohofria drycker efter kl. 20.00 (gäller torsdag–söndag på 20.00-avgången).

Bufférestaurang Bornholm
Vi är måna om att du som gäst ska kunna njuta av vår buffé och därför har vi vidtagit en mängd åtgärder för att göra det tryggt och säkert även i bufférestaurangen.

Vi har minskat antalet sittplatser till mindre än 50 % av normal kapacitet. För att förebygga trängsel och minska risken för spridning av Covid-19 får man sitta max 4 personer vid samma bord. Vi öppnar restaurangen före avgång och släpper in ett mindre antal gäster i gången. Vi har handdesinficeringsmedel vid restaurangentrén och i början av varje buffélinje. Engångshandskar finns tillgängliga och ska användas då man tar mat från buffén. Bestick och servett finns färdigt framdukat på borden. Skyddande plexiglas finns övenför buffén.

Distansmarkeringar på golvet och en luftigare möblering runt buffébordet möjliggör ett mer distanserat flöde. Det är bordsservering av drycker till samtliga buffébord (även brunch och 3-rätters menyn).

Information gällande taxfreebutiken ombord
Vi har minskat maxantalet gäster som kan vistas i butiken samtidigt och beaktar Folkhälsomyndighetens föreskrift per den 10 januari 2021 gällande handelsplatser som säger att alla besökare skall kunna ha 10 kvm till sitt förfogande. Det finns även engångshandskar och handdesinficeringsmedel utanför butiken. Vi informerar och påminner om att hålla avstånd. Det finns en kassa öppen för kontantbetalning, i övriga kassor gäller endast kortbetalningar. Vid samtliga kassor har plexiglas monterats.

Information gällande underhållningen ombord
För tillfället har vi ingen live underhållning.

Fr.o.m. den 26/12 serveras endast alkohofria drycker efter kl. 20.00 (gäller torsdag–söndag på 20.00-avgången). För att förebygga trängsel och minska risken för spridning av Covid-19 får man sitta max 4 personer vid samma bord och ommöblering är inte tillåten.

Gällande spelautomaterna på fartyget så är varannan spelautomat avstängd. I Lekrummet har vi tagit bort alla lösa leksaker och lekrummet städas mycket frekvent. Borden utanför lekrummet är numera reserverade för föräldrar till barn som vistas i lekrummet.

Vad har ni för städrutiner ombord?
Vi har intensifierat städrutinerna i våra terminaler och ombord och rengör mer frekvent de ytor som våra gäster kommer i kontakt med, exempelvis handtag, trappräcken, kortterminaler och övriga utsatta ytor.

Kan man smittas via ventilationssystemet ombord?
Enligt Institutet för Hälsa och Välfärd och Folkhälsomyndigheten är coronaviruset primärt en droppinfektion som sprider sig när den insjuknade hostar eller nyser. Viruset kan också överföras via direktkontakt. Viruset överlever inte i luften. Ventilationssystemen ombord körs med 100 % frisk luft, ingen cirkulation.

Vad händer om någon misstänks vara smittad ombord?
Vi välkomnar gäster och personal som är symptomfria och friska ombord. Skulle det ändå uppstå ett misstänkt sjukdomsfall har vi tydliga rutiner för att hantera olika typer av smitta ombord. Alla åtgärder utgår från myndighetsdirektiv och beslutas om i samråd med myndigheterna. Om en resenär uppvisar sjukdomssymptom som kan misstänkas vara Corona, eller någon annan smittsam sjukdom kan vederbörande bli isolerad i hytt som fartyget tillhandahåller fram till ankomst. Eventuella Corona-tester utförs av sjukvårdsinstanserna iland.

Kan fartyget hamna i karantän?
Nej, med tanke på den korta restiden (2 timmar) mellan Grisslehamn och Eckerö är karantän av fartyget inte nödvändig.

Är det möjligt för mig att sitta kvar i bilen under resan?
På grund av säkerhetsskäl är det inte möjligt att sitta kvar i bilen under resans gång.

Ombokning/avbokning av resa
Våra omboknings-/avbokningsvillkor kan du läsa mer om här: https://www.eckerolinjen.se/bokningsvillkor

Välkommen ombord på en säker och trygg resa!


Detta gäller för inresa till Åland/Finland tillsvidare

Det är fortfarande tillåtet för alla att åka på kryssning till Åland tur/retur med vändande båt, dvs. utan att gå av på Åland.

För att gå iland på Åland gäller följande: Finlands Statsråd fattade den 24 september beslut om inreserestriktioner som träder i kraft måndagen den 28 september. Inreserestriktionerna införs då på nytt i trafiken mellan Sverige och Åland/Finland.

Man får dock resa till Åland/Finland från Sverige vid särskilda skäl, läs mer på raja.fi. Arbetsresor är tillåtna utan att det krävs frivillig karantän i 7 dygn.

Det är resenärens eget ansvar att sätta sig in i myndigheternas rekommendationer och de regler för hygien och hälsa som myndigheterna infört.
Se sammanfattad information från Ålands Landskapsregering kring vad som gäller vid inresa till Åland på www.covid-19.ax

Läs mer om vad som gäller för inresa till Åland/Finland för tillfället – se finska gränsbevakningens aktuella regler på raja.fi
Kontaktuppgifter till finländska gränsbevakningsväsendet:
Telefon +358 (0)50 597 2255 (kl. 08.00–16.00)
rajavartiolaitos@raja.fi

Klicka här för infoblad för inresande från Sverige.