M/S Eckerö trafikerar enligt ordinarie tidtabell och fr.o.m. den 18/6 startar vi upp vår anslutningsbusstrafik igen. För aktuell information gällande resande under pandemin,klicka här!

Information gällande inresa till Åland

Informationen senast uppdaterad 17/6 2021 kl. 14.40

Det är fortfarande tillåtet för alla att åka på kryssning till Åland tur/retur med vändande båt, dvs. utan att gå av på Åland.

Fr.o.m. måndagen den 21/6 får personer från Norden och EU resa in till Åland/Finland under följande förutsättningar:
1) fullt vaccinerade personer. Den sista vaccinationen skall ha ägt rum minst 2 veckor före resan.
2) personer som genomgått covid-19 sjukdom inom 6 månader.
3) personer som genomgått covid-19 sjukdom för mer än 6 månader sedan och fått en dos vaccin minst en vecka innan resan.

Om man uppfyller något av ovanstående kriterier gäller inte rekommendationen om frivillig karantän.

Man får också fortsättningsvis resa in till Åland (gå iland) från Sverige vid särskilda skäl så som exempelvis ägande av fastighet på Åland, finskt medborgarskap, släkt på Åland osv. I detta fall gäller fortsättningsvis rekommendationen om frivillig karantän i 7 dagar såvida man inte uppfyller kriterierna ovan. För mer information kring rekommendationen om frivillig karantän samt undantag från denna, klicka här.
Läs mer om inresereglerna på raja.fi.

Det är resenärens eget ansvar att sätta sig in i myndigheternas rekommendationer och de regler för hygien och hälsa som myndigheterna infört.
Se sammanfattad information från Ålands Landskapsregering kring vad som gäller vid inresa till Åland, klicka här

Läs mer om vad som gäller för inresa till Åland för tillfället – se finska gränsbevakningens aktuella regler på raja.fi
Kontaktuppgifter till finländska gränsbevakningsväsendet:
Telefon +358 295 420 100 (må–fre kl. 08.00–16.00)
rajavartiolaitos@raja.fi

Observera att giltigt identitetsbevis med fotografi alltid skall medtagas och kunna uppvisas på resan. På grund av skärpta gränskontroller kommer samtliga resenärers legitimation att kontrolleras vid inresa till Åland. Barn under 18 år som reser i sällskap med förälder eller vårdnadshavare som kan visa giltig id-handling omfattas inte av ID-kravet.